Sunndal kommune, teknikk-, miljø- og kulturutvalget har gjort følgende vedtak om tildeling fra Sunndal kommunes energi- og klimafond for søknader våren 2013:

Med bakgrunn i energi- og klimafondets retningslinjer pkt. 3.1.c) innvilges Olav Hyldbakk tilskudd til utskifting av vinduer og verandadører med inntil kr 15 400,-, dog maksimalt 15 % av reelle materialkostnader. Tilskuddet omfatter ikke kostnader til vinduer i nye lysåpninger.

Med bakgrunn i energi- og klimafondets retningslinjer pkt. 4.3.b) avslås søknad fra Jan Erik Vevang om tilskudd til isolering av loft.

Med bakgrunn i energi- og klimafondets retningslinjer pkt. 3.1.c) innvilges Gunnar Erik Walseth tilskudd til etterisolering av vegger og utskifting av vinduer med inntil kr 27 600,-, dog maksimalt 15 % av reelle materialkostnader.

Søknaden fra Kvartal XV borettslag om tilskudd til LED-armaturer returneres med anmodning om å levere ny og bedre begrunnet søknad.

Med bakgrunn i energi- og klimafondets retningslinjer pkt. 3.1.a) innvilges Holten borettslag tilskudd til utskifting av vinduer og verandadører med inntil kr 50 000,-, dog maksimalt 15 % av reelle materialkostnader.

Med bakgrunn i energi- og klimafondets retningslinjer pkt. 3.1.c) innvilges Svein Olav Akerløkken tilskudd til utskifting av vinduer og verandadører med inntil kr 4 100,-, dog

maksimalt 15 % av reelle materialkostnader.

Med bakgrunn i energi- og klimafondets retningslinjer pkt. 3.1.c) innvilges Kristine og Olav Heim tilskudd til utskifting av vinduer med inntil kr 8 000,-, dog maksimalt 15 % av reelle materialkostnader.

Med bakgrunn i energi- og klimafondets retningslinjer pkt. 3.1.c) innvilges Olav Lillegård tilskudd til etterisolering av vegger og utskifting av vinduer med inntil kr 11 300,-, dog

maksimalt 15 % av reelle materialkostnader. Tilskuddet omfatter ikke kostnader til vinduer i nye lysåpninger.

Med bakgrunn i energi- og klimafondets retningslinjer pkt. 3.1.c) innvilges Ola Smistad tilskudd til etterisolering av bolig med inntil kr 8 200,-, dog maksimalt 15 % av reelle

materialkostnader.

Med bakgrunn i energi- og klimafondets retningslinjer pkt. 3.1.c) innvilges Magne Georg Hagen tilskudd til etterisolering av vegg og utskifting av vindu med inntil kr 1 500,-, dog maksimalt 15 % av reelle materialkostnader.

Med bakgrunn i energi- og klimafondets retningslinjer pkt. 3.1.c) innvilges sameiet Kaptein Drejers gt. 5 tilskudd til utskifting av vinduer og verandadører med inntil kr 22 500,-, dog maksimalt 15 % av reelle materialkostnader.

Med bakgrunn i energi- og klimafondets retningslinjer pkt. 3.1.c) innvilges Roger Sæter tilskudd til etterisolering av vegg, utskifting av vinduer og verandadør med inntil kr 2 600,-, dog maksimalt 15 % av reelle materialkostnader. Med bakgrunn i energi- og klimafondets retningslinjer pkt. 4.3.b) avslås hans søknad om tilskudd til isolering av loft.

Med bakgrunn i energi- og klimafondets retningslinjer pkt. 3.1.c) innvilges Laila J. Zurudis tilskudd til utskifting av vinduer med inntil kr 4 000,-, dog maksimalt 15 % av reelle materialkostnader.

Med bakgrunn i energi- og klimafondets retningslinjer pkt. 3.1.c) innvilges Hallgeir Nisja tilskudd til etterisolering av bolig med inntil kr 2 600,-, dog maksimalt 15 % av reelle

materialkostnader. Med bakgrunn i energi- og klimafondets retningslinjer pkt. 4.3.g) avslås hans søknad om tilskudd til utskifting av vinduer og dører.

Med bakgrunn i energi- og klimafondets retningslinjer pkt. 3.1.c) innvilges Endre Atle Hoaas tilskudd til etterisolering av gang, møterom ogmot kaldloft samt utskifting av dører med inntil kr 2 800,-, dog maksimalt 15 % av reelle materialkostnader.

Med bakgrunn i energi- og klimafondets retningslinjer pkt. 3.1.c) innvilges Sunndal Røde Kors tilskudd til etterisolering mot kaldloft med inntil kr 10 000,-, dog maksimalt 15 % av reelle materialkostnader. Tildelningene utbetales fra 14709 4400 360 4412 og utlignes mot energi- og klimafondet. For samtlige tildelinger forutsettes at tiltakene gjennomføres i samsvar med søknad.

Teknikk-, miljø- og kulturutvalget ber om rapport over bruken av fondet i samband med høstens tildelingsrunde etter samme mal som i 2012.