- Kommunen kan be om ei ny vurdering, men det er ikke klageadgang på vedtaket