Nedleggingen på Karmøy vil berøre 94 ansatte ved pressverket på Karmøy, som skal fases ut.

Hydro opplyser i en pressemelding at omleggingen av den norske pressverkvirksomheten er planlagt fullført innen utgangen av første kvartal 2012 og omfatter Hydros tre pressverk på Karmøy, Magnor og Raufoss. Både pressen, elokseringslinjen og fabrikasjon på Karmøy vil gradvis bli faset ut over en periode på 15 måneder.