Har samlet inn flere tusen kroner til «skrekkens hus»