Status for næringssatsing: – Vi har stor tro på at Ductor får tillatelse