To personer inne i rasrammet hus i Valsøyfjorden – fire er gjort rede for

foto