Innvilger økonomisk støtte til prosjektet, men krever fortgang

foto