Frode dykker i elver og fjorder - og inn i folks liv. En gang ble luftambulansen tilkalt