Økning i antallet unge ruskjørere. Frykter for julebordsesongen