"Levva livet! Gjærra Parken!" står det på programmet og plakaten til festivalen. Gjærra Parken åpner 8. juni på formiddagen. Det er pleie- og omsorgstjenesten i Sunndal kommune, sammen med Pårørendes forening, LHL og støtte fra lag og organisasjoner, som skal arrangere og gjennomføre kulturfestivalen Gjærra Parken for alle brukerne av Plo-tjenester i kommunen.

Bjørn Røssing, Atle Hammer og Linda Hagen mener det er sannsynlig at Plo-tjenesten er den eneste i landet som arrangerer en egen kulturfestival for sine brukere og deres pårørende. Ideen og visjonen bak festivalen er å skape engasjement, få til et godt omdømme, opparbeide stolthet over egen arbeidsplass og jobbe for et bedre arbeidsmiljø.

– Men mest av alt er det å gi våre brukere gode minner og opplevelser som de kan ta med seg videre i livet./[Inngang.tekst] Vi vil lage en fest for alle på habilitering, psykiatri, beboere på helsetunet, mottakere av heimehjelp, samt pårørende.

Målet er å etablere festivalen til et årlig arrangement.

– I fjor hadde vi grillfest. Det var så god respons og så vellykket at vi utfordret oss sjøl på å lage en festival over to dager i år. Det er ansatte i pleie- og omsorg som har stått for forberedelser og som skal trå til under festivalen. Mange har engasjert seg og det gjør at vi greier å gjennomføre det. Vi er stolte over at vi greier det, sier Røssing.

– Alt er i rute. 230 har meldt seg på, og det er imponerende. Det er ikke for seint å melde seg på, så vi regner med at i hvert fall 250 deltar, sier Atle Hammer.

– De på kjøkkenet står på. Det blir rømmegrøt og spekemat onsdag, samt grillmat på torsdag, sier Linda Hagen. Ute på plassen ved helsetunet blir det satt opp et stort telt, så det skal være mulig å sitte inne ved dårlig vær. I teltet blir det scene med lyd og lys.

– Blir det finvær, tar vi opp sidedukene og setter oss ute i parken.

Noen av gjestene på Gjærra Parken er Henning Sommerro, Lady Arbuthnott- frua på Elverhøy, ordføreren i kommunen og kulturskolen. Åpningsseremonien blir onsdag 8. juni på formiddag med påfølgende middag i telt. På ettermiddagen er det opptreden av elever fra kulturskolen, deretter konsert med Henning Sommerro. Torsdag 9. juni fortsetter festivalen med musikk av Arnfinn Kamsvåg på formiddag, med påfølgende grillmat i teltet. På ettermiddag blir det opptreden av Sunndalskoret Grøa Songlag, mannekengoppvisning og rullatoroppvisning. Torsdagskvelden avsluttes med Arnfinn Kamsvåg og band.

– Hva som skjer under åpningsseremonien onsdag formiddag blir en overraskelse, sier Røssing.