Forbundet viser til at noen av landets viktigste og største laksevassdrag ligger i Møre og Romsdal, blant andre Surna og Driva.

- Vi har vært hardt belastet med rømminger de siste årene og i mange av vassdragene våre har vi på det verste hatt over 60 prosent innslag av oppdrettsfisk på gyteplassene i elva. Dette kan ikke villaksstammen leve med, og vi krever nå at politikerne våre er sitt ansvar bevisst – innfør krav om lukkede anlegg! Dette er den eneste måten vi kan få bukt med rømmingene på, sier Ole Furu og Svein Bjarne Tennøy i NJFF Møre og Romsdal.

Videre spør de om næringen faktisk er en seriøs industriaktør i Norge.

- Det kan se ut som om at det ikke er tilfelle. Når ett selskap har to rømminger på kort tid kan det se ut som om det er svikt i rutiner som er årsaken. Det blir nå opp til politiet å finne ut av dette, og vi forventer at denne anmeldelsen blir prioritert. Fortsatt er forrige rømming i februar fra Salmar under etterforskning, og det skal bli interessant å se om politiet ser disse to sakene under ett. Det burde de kanskje gjøre, avslutter Ole Furu og Svein Bjarne Tennøy i Norges Jeger- og Fiskerforbund Møre og Romsdal.