FIKK EGG: En eggkartong med plass til seks - men bare fire egg i hver. Symbolsk, for å illustrere mulig matmangel i framtida. Ole Magne Bjørnhjell deler ut sjokoladeegg for å fylle kartongene til kommunestyrerepresentantene. Foto: Ingrid Ellevset

Først fikk representantene utdelt en eggkartong med plass til seks egg. Imidlertid var det bare fire egg i hver.

– At det er for få egg i kartongen er symbolsk, kommenterte Gikling-Bjørnå.

Bondelaget setter i en aksjon fokus på at vi blir stadig flere i verden, og forbruket øker. Derfor må matproduksjonen økes. FN mener den må økes med 70 prosent innen 2050. Også i Norge blir vi stadig flere, og matproduksjonen heime må da også økes – en kan ikke satse på import av mat. Blir det for lite mat i verden, vil de fleste land først sørge for sine egne innbyggere, og innføre eksportforbud. Norges Bondelag mener derfor det er spesielt viktig å ta vare på de produksjonene som også gjør at vi har landbruk og bosetting over hele landet. Dette gjelder særlig gras, korn, melk og kjøtt.

– Vi har det fryktelig godt i Norge, og vi har stort sett det vi trenger. Vi tror vi bare kan importere mat når det er behov for det, men i framtida kan det ikke bli så enkelt. Derfor er det viktig at vi er mest mulig sjølforsynt. Men samtidig blir vi færre og færre bønder, understreket Gikling-Bjørnå, som i likhet med Bjørnhjell hadde genser med trykket "BONDE" i store grønne bokstaver på forsida og "Kjærleik til norsk mat" på ryggen.

De to fulgte deretter opp med å gi hver representant to egg til i kartongene – denne gangen i sjokolade.

– Siden det snart er påske, kommenterte Gikling-Bjørnå.

Kommunestyrerepresentantene fikk også brosjyren "Landbrukspolitikken på 10 minutt", samt en oppfordring om å ta med buskapet videre til sine organisasjoner