Gigantsprekken på Nordøyvegen kommer til å blokkere for andre store samferdselsprosjekt i fylket i lang tid framover. Dette vil skyve ferjefri kryssing av Todalsfjorden langt ut i tid, både tror og frykter politikere på fylkesplan som kommuneplan.

For å gjøre hverdagen lettere for innbyggerne på Indre Nordmøære foreslår derfor Frp i neste samferdselsutvalg å utvide kveldsavgangene på Kvanne-Rykkjemmed fra tre til fem avganger.

Med tanke på at Møre og Romsdal Arbeiderparti får et slikt forslag framlagt for fylkesårsmøtet, tror Frp det kan bli flertall for et slikt forslag og kanskje også enstemmighet i samferdselsutvalget i april. Ambulanser, pendlere og næringsliv vil i første rekke nyte godt av ei nattferje.

– Trafikken viser seg å øke når ferjene får flere avganger utover natta. På tide også Indre Nordmøre får nattferje, sier samferdselspolitiker Frank Sve (Frp).