BLE OVERBEVIST: Medlemmene i oppvekst- og omsorgsutvalget var enige om at brukergruppa for et godt midlertidig botilbud i brakkeriggen på Håsøran. Foto: Sigmund Tjelle

Mange har vært kritiske til at Sunndal kommune vil plassere sine vanskeligstilte i en brakkerigg i industriområdet på Håsøran. Nav-leder Olav Johan Hole tok i går hele utvalget med flere fagpersoner og ordfører og rådmann med på befaring til brakkeriggen der det er plass til seks personer. Politikerne ble slett ikke skremt av det de fikk se. Lyse og fine rom med godt tilrettelagt fellesareal og kjøkken. Uteområdet bærer preg av det er et industriområde med maskiner og utstyrt plassert nære riggen, men Hole mener dette kan bli et pluss for beboerne. Han fortalte at eierne av brakkene gjerne ser at de som bosetter seg der, blir aktivisert med oppussing av maskiner og utstyr, eller bruker områder til andre fornuftige ting. Beboerne får også tilbud om å være med på å sette opp et gjerde rundt området.

Torsdagens behandling var den tredje i oppvekst- og omsorgsutvalget. Befaringen overbeviste politikerne om at botilbudet på Håsøran er fullt ut forsvarlig.

Flytter inn over påske

Bakgrunnen for saka er de problemene en del personer med rusproblemer har med å skaffe seg bolig på Sunndalsøra. Flere er sagt opp i sine nåværende boliger, og det haster med å finne alternativer.

Olav Johan Hole fortalte at Nav etter beste evne har forsøkt å skaffe denne gruppe boliger - og i tillegg drevet motiveringsarbeid for å hjelpe dem ut av rushelvetet.

– Kommunen er forpliktet til å finne løsninger, og etter utlysninger i avisene har vi valgt tilbudet fra Uniprotect.

På brakkeriggen er det tilrettelagt for seks personer. Det er trolig fire eller fem som flytter inn over påske. Tilbudet er frivillig som målgruppa kan si nei takk til. Da må de i tilfelle ordne med botilbud sjøl.

Sysselsettes på dagtid

Det er lagt opp til klare husregler som beboerne må forholde seg til. De må komme seg opp om morgenen. Alle skal kjøres til tilbudet Aktiv Hverdag i sentrum der de sysselsettes på dagtid. Der får de også servert frokost og lunsj. På sikt muligens også middag som de må være med på å tilberede sjøl.

Utenom familiemedlemmer blir det lagt ned totalforbud mot å ta imot besøk på riggen.

– Vi ønsker ikke besøk her. Da unngår vi også problemet med mindreårige som kan bli fristet til å oppsøke miljøet. Dersom det skjer, blir foreldrene varslet, eller de blir kjørt heim av politiet.

Flere politikere ønsket å få vite mer om hvilken oppfølging beboerne får på kveld og helg. Olav Hole fortalte at Nav har vært i kontakt med politiet. De vil få nøkkel til fellesarealet, og vil kjøre nedom når de er ute på patruljekjøring. Også Nav har sikret seg retten til å låse seg inn på fellesarealene og på rommene dersom de finner det nødvendig.

Det ble også spurt om muligheten for å avtale et opplegg med et vaktselskap som kan ha oppsyn med riggen. Det blir vurdert å være for dyrt. Det kan muligens etableres et samarbeid med natteravner om tilsyn.

Enstemmig utvalg

Innvendingene mot rådmannens forslag til vedtak var få. Tilbudet kan iverksettes innenfor Navs budsjettrammer og politikerne konkluderte med at dette vil være et godt og forsvarlig tilbud til brukergruppa.

Utvalgsleder Jorunn Anne Solheim fikk også et enstemmig utvalg med på å be om å få undervegsevaluering av ordningen.