Det går fram i en pressemelding.

Det fusjonerte selskapet vil ha hovedkontor i Rindal med Rolf Kvernberg som daglig leder, og vil ha følgende eierfordeling;

COOP Orkla Møre SA: 34 %

JEBO Invest AS 34 %

Salvesen & Thams 20 %

Landsem og Løfald Entreprenør AS 12 %

Alle ansatte i Kvatros entreprenørvirksomhet vil bli overført til Vibo, og selskapet vil ha avdelingskontor på Orkanger ledet av Svein Sæther.