Debatten under mandagens årsmøtemøte avslørte at det er økende skepsis mot rotenonbehandling av Driva, men forslaget fra Erik Smiseth og Leif Meisingset om å avvente gjennomføringen av rotenonbehandlingen i Driva fikk 19 stemmer på årsmøtet, mens flertallet på 31 støttet foreningens syn. En stemme var blank.

– Dette er en gledelig utvikling fra forrige årsmøte sett fra vært ståsted, slår Erik Smiseth fast etter at avstemningsresultatet er klart. Ved forrige korsvei fikk et framsatt forslag kun fem stemmer.

Innledningsvis redegjorde Smiseth for bakgrunnen for forslaget. Nok en gang framførte han flere av de velkjente argumentene mot å bygge en laksesperre til ca 60 millioner kroner i Snøvasmælan. Som kjent er det tenkt at denne skal stå i 12-15 år før den igjen skal rives og tilbakeføres til sitt opprinnelige leie og da til en ny sum av minst 60 millioner. På statsbudsjettet for 2013 foreligger det ingen bevilgninger. Det vil først i 2014 kunne bevilges penger til dette formålet. Rotenonbehandling av flere vassdrag i Norge har ikke vist de store og gode resultatene for de største elvene. Den siste elva som er under behandling er Vefsna, som i august ble behandlet med rotenon for andre gang. Vefsna kan godt sammeliknes med Driva, hvor det er en naturlig foss som hindrer laksen i å gå opp, tilsvarende en eventuelt kommende laksesperre i Snøvasmælan.

Leder i Sunndal jeger og fiskerforening, Svein Haugen var naturlig nok en av dem som tok til motmæle. Han stiller seg fullt og helt bak planene som er utarbeidet for gyrobekjempelse, og han oppmodet innstendig medlemmene i foreninga om å gjøre det samme. Det skal ikke finnes resistent laks i våre vassdrag – så enkelt er det, sa Haugen - som ble gjenvalgt som leder.