Hydro Sunndal metallverk fikk for første kvartal 2013 et driftsresultat på 29 millioner kroner før renter og skatt (EBIT), mot 23 mill. kroner samme kvartal året før.

Omsetningen gikk ned fra 1.522 mill. kroner, til 1.385 mill. kroner.

Produksjonen av ferdigprodukter var 10.700 tonn lavere i år enn i fjor.

Det går fram av en pressemelding fra metallverket på Sunndalsøra.

Her understrekes det at det økonomiske resultatet hittil i år er bra i et svakt marked - med fortsatt lave priser.

Ifølge pressemeldingen er man i rute med å nå målet for kostnadsforbedringer fastsatt i 300 US dollar/tonn-programmet. Målet skal etter planen nås innen utgangen av 2013.

Fra kaldt til flytende metall

I fjor høst ble hele hall C med en kapasitet på 50.000 tonn flytende metall restartet etter å ha vært ute siden mai 2009. Samtidig reduserte man innkjøp av kaldt metall for omsmelting. Denne endringen har gitt et viktig, positivt bidrag. Produksjonen av elektrolysemetall (94.022 tonn i 1.kvartal) og anoder (19.326 tonn) er for tiden stabil og god, med svært lave miljøutslipp.

Økt fleksibilitet

Støperiet har en stor utfordring i økt fleksibilitet for å kunne utnytte støpekapasiteten best mulig i en tid med kortere avrop i markedet for ferdigproduktene, enn i mer normale tider. Spesielt utfordrende er dette for Sunndal som ikke leverer standardprodukter fra lager, men produserer etter ordrer.

Totalt ble det støpt 94.022 tonn ferdigprodukter. Mens produksjonen av støpelegeringer i Sunndal har holdt seg oppe, ble det solgt 11.000 tonn mindre pressbolt i første kvartal sammen lignet med tilsvarende periode i fjor.

Høyere sykefravær

Bemanningen på 739 ansatte inkluderer personer som inntil i fjor sommer var outsourced til et eksternt firma, men jobbet for Sunndal metallverk. I tillegg kommer 35 lærlinger.

Sykefraværet har økt en god del fra rundt juletider og noen uker framover. Dette bidrar til å forklare at sykefraværet første kvartal kom opp i hele 6,8 prosent.

Det er ikke registrert personskader som har ført til sykefravær ved metallverket siden november 2009.

Miljømålingene viser at Sunndal metallverk holder seg godt innenfor de konsesjonsbelagte miljøkrav satt av myndighetene.