Rådmann Knut Haugen innstiller overfor formannskapet ei markedsføringsstøtte på 125.000 kroner til bruk på Vårsøghelga. Rådmannen gir sin tilrådning under tvil.

- Også et slik beløp vil enkelte hevde går på akkord med vedtatt prioritet av næringsfondet, sier rådmannen i sitt saksframlegg.

Laget Vårsøg søkte om 200.000 kroner i markedsføringsstøtte. Tidligere i år har laget fått 125.000 kroner over kulturbudsjettet.

Surnadal kommune gir Vårsøghelga og Norsk laksefestival støtte fra næringsforndet fordi kommunen mener festivalene gir Surnadal god markedsføring.