Med to stemmers overvekt ga kommunestyret onsdag grønt lys for å utrede legevakt i samarbeid med kommuner både i Romsdal, Nordmøre og Trøndelag. Forslaget som fikk flertallets stemmer ble lagt fram av Senterpartiet.

I kommunestyret dreide diskusjonen seg blant annet om hvorvidt det kan være lurt å ha en plass ved bordet når ei felles legevaktordning for kommunene rundt Molde skal hamres ut. Rådmannen og helsesjefen mener kommunen bør delta i utredningen, og har vist til nye krav som stilles til kommunene i akuttmedisinforskriften som blir gjeldende fra 1. mai 2018.

– Rådmannen mener bestemt det er viktig å sitte rundt bordet for å ha en legitim mulighet til å påvirke, sa Randi Dyrnes i møtet onsdag.

– Det er ikke bestemt at vi skal være med på samarbeidet. Men det er viktig å være med der det skjer. Det kan ligge et hav av løsninger der som vi ikke ser i dag. Når løsningen foreligger, skal og må vi vurdere om det er riktig for Sunndal kommune å delta, understreket hun.

Edgar Gundersen (Ap) er blant dem som har tatt et tydelig standpunkt mot å gå videre med prosessen. Fra talerstolen i kommunestyret snakket han blant annet om innbyggernes trygghetsfølelse.

– Folk skal føre trygghet for at de får hjelp, når de trenger hjelp.

Også partifelle Jonny Meland var tydelig, og gjentok sine tidligere ord om at dette «ikke kommer på tale». Imidlertid delte partiet seg i saka, og sju av Ap-representantene var med og sikret flertall for utredning av samarbeid. I vedtaket heter det likevel at det på «nåværende tidspunkt synes mest ønskelig å ha en egen ordning i kommunen».

Blant dem som var skuffet over vedtaket, var Stig Rune Andreassen (Frp), som har holdt hardt på at det fortsatt skal være lokal legevakt i Sunndal. Han har blant annet tatt til orde for en ekstra legehjemmel for å dele på vaktbelastningen for de vaktkompetente legene.

– La oss jobbe sammen med legetjenesten for å finne den beste løsningen for legevakt her i Sunndal, sa han fra talerstolen.

12 stemte for innstillingen fra OO-utvalget, mens 14 stemte for forslaget fra Sp. I møtet ga for øvrig flere representanter uttrykk for at de mener det gikk for lang tid før politikerne ble orientert om arbeidet som var i gang.