Flere bilister har kontaktet Driva og uttrykt irritasjon og undring over den lysregulerte – og midlertidige brua på fylkesveg 65 over bekken/elva ved Rognskog i Betna, der ingenting har skjedd siden seinhøsten 2015.

En smal, midlertidig bru ble satt inn da vegbanen og massene ble fjernet. Så ble området rundt bekkeløpet rensket skikkelig – men siden har arbeidet stått bom stille. Reservebrua kjøres fortsatt og trafikklysene regulerer trafikken. Forklaringen er enkel; prosjekteringen og papirmølla tar tid.

– Alt som er mer enn 2,5 meter defineres som bru, og alt som har med bruer å gjøre – uansett størrelse – må gjennom den samme mølla. Dette er en omfattende prosess og tar derfor lang tid. Først er det konsulentarbeid, så skal alt til Vegdirektoratet for godkjenning. Ting tar tid, fastslår seksjonsleder drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Torgeir Bye.

Snart startklart, men...

Seksjonslederen kan imidlertid opplyse at det nå er kun små detaljer som gjenstår før prosjektgrunnlaget er klart.

– Men jeg er usikker på når entreprenøren får tid til å starte med dette, da man henger litt etter med andre ting. Spørsmålet da er om man i det hele tatt skal sette i gang nå før vinteren.

For hvis arbeidet med ny bru og nytt dekke settes i gang igjen på seinhøsten, så risikerer man at arbeidet må stoppes igjen før det er ferdig, når telen og vinteren kommer. For så å bli satt på vent igjen fram til våren.

– Erfaringsvis kan vinteren komme brått på og stanse alt igjen. Og da risikerer man i så fall enda dårligere løsning enn det som er i dag, så jeg tror det ville være enda mer frustrerende for alle dem som ferdes her, sier Bye.

Ber om tålmodighet

Han forstår likevel godt at mange irriterer seg og er frustrerte over at dette arbeidet har dratt ut så lenge.

– Det er naturligvis beklagelig at det har tatt så lang tid som det har gjort. Men når det er sagt tror jeg det blir enda mer til plunder og heft for folk hvis vi nå starter på noe vi ikke helt får fullført før vi må avbryte og sette alt på vent igjen. Da er det bedre å vente på våren før man setter i gang – og så fullføre når man først er i gang.

Han håper derfor at folk vil innstille seg på å ha tålmodighet en stund til.