På regionsrådsmøtet for orkdalsregionen på Kyrksæterøra fredag la regionrådet fram en uttalelse der de ønsker Nordmøre velkommen til Trøndelag. Rindal og Halsa kan allerede være på veg. Rindal med sin søknad om å bli tatt opp i Trøndelag og Halsa gjennom sitt vedtak om å slå seg sammen med Hemne og deler av Snillfjord. Bare Surnadal gjenstår. Kommunen ser ut til å bli det som blir igjen av Indre Nordmøre, en øy i omgitt av Trøndelag.

- Har stilt spørsmålet i kommunestyret om ikke Surnadal også bør søke seg til Trøndelag og fikk flere innspill kommunen kan ta med i den videre prosessen, sier Lilly Gunn Nyheim (Ap) i Surnadal.

Nyheim er med i en utredningsgruppe som skal se på om det er naturlig for Normøre å søke seg til Trøndelag. Nyheim er ikke så sikker på om alle Nordmørskommunene kommer til enighet, men utredningen skal munne ut i en konklusjon som overleveres til Møre og Romsdal fylkeskommune i november.

- For Surnadal sin del kan det være naturlig å søke seg til Trøndelag, siden kommunen i framtida ser ut til enten å grense til Trøndelag eller fjorden. Men vi sender ingen søknad fra Surnadal til Trøndelag før tidligst etter at utredningen på Nordmøre er ferdig, sier Nyheim.

Ordfører i Halsa Ola Rognskog (Sp) som også er regionrådsleder i Orkidé sier til NRK Møre og Romsdal det er godt å høre Nordmøre er velkommen til Trøndelag. Spesilet etter at Fylkesmannen i eget fylke har vært ute og sagt det motsatte.

- Det er viktig å fjerne uhensiktsmessige barreierer rundt seg, sier Rognskog til Driva.

Rindal er medlem av regionrådet for orkdalsregionen. Ordførerne i Surnadal og Halsa møtte i regionrådsmøte i Orkdalsregionen primært for å behandle sak angående SIO-samarbeidet kommunene har sammen med trønderne. Gledelig var det for de tre kommunene å høre at Orkdalsregionen ønsker seg Nordmøre med på laget.

- Det vil skape et tyngdepunkt sør for Trondheim, sier leder Oddbjørn Bang (Sp) i Orkdal regionråd.