- Viktigheten med egenproduksjon kan vi ta lærdom av

foto