Innstramninger i innreisereglene videreføres ut februar