- En promille på 0,8 er uforenlig med et båtliv der det ofte er snakk om stor fart, store båter og store krefter. Fritiden i småbåt skal ikke være en arena for fare som kan ende i alvorlige ulykker. Vi har lenge etterlyst at promillegrensen må være den samme på sjøen som på veien, med 0,2, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, fungerende generalsekretær i MA – rusfri trafikk og livsstil.

"Småbåtføreren har drukket. Han føler seg påvirket. Han er ikke like kritisk som vanlig, han er mer villig til å ta en sjanse og refleksene er blitt langsommere. Likevel kjører han lovlig, med ubegrenset fart og krefter" skriver MA. Symptomene på ruspåvirkning er slik Folkehelseinstituttet skildrer dem når du har en promille på 0,8, som er grensen for å kjøre småbåt.

Sjøen og veien

Sikkerhet og ulykkesrisiko på sjøen og på veien har mange likhetspunkter. De tre vanligste grunnene til ulykker er rus, fart og manglende sikkerhetsutstyr – henholdsvis redningsvest og sikkerhetsbelter – eller kombinasjoner av de tre.

- Nå har regjeringen skjerpet sikkerhetskravene og påbudt bruk av redningsvest, men hvor blir det av tilsvarende innsats for å senke promillegrensen, spør Kristoffersen.

Rus er hele eller en del av forklaringen på omtrent hver fjerde dødsulykke både på veien og sjøen. Større trafikk, mer krefter og større fartspotensial i kombinasjon med ruspåvirket kjøring skaper fare og alvorlige ulykker for båtføreren selv og alle andre.

Drikker for mye

Nå står pinsehelgen for døren og for mange båteiere er dette sesongens første båttur. Hver sommer viser det seg at mange småbåtførere drikker for mye.

– En promille på 0,8 påvirker alle sanser og vurderingsevnen på en måte som er like uakseptabel på sjøen som på veien. Dersom båtføreren ønsker et glass, må det skje når man har kommet trygt i havn, mener Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Dette skjer når du drikker:

• Opp mot og omkring 0,5 promille: Du føler deg lett påvirket.

• Mellom 0,5 og 1 promille: Du blir mer kritikkløs og risikovillig.

• Over 1 promille: Balansen blir dårligere, talen snøvlete og kontrollen med bevegelser forverres. Du blir trøtt og sløv og kan bli kvalm.

• Over 1,5 promille: De fleste får problemer med hukommelsen. Hukommelsesproblemene øker med stigende promille.

• Svært høy promille: Bevisstheten blir dårligere, og du kan bli bevisstløs. Pustesenteret i hjernen kan hemmes. Oppkast er vanlig. Promille over 3 kan være dødelig. (Kilde: Folkehelseinstituttet)

Etterlyser handling

– For et par år siden ble det anbefalt at promillegrensen til sjøs burde settes ned. Ingenting skjedde. Stortingsbehandlingen i fjor har heller ikke gitt noen effekt, sier hun.

Stortinget ba regjeringen om å vurdere 0,2 som promillegrense for fritidsbåter under 15 meter. Men noen lovendring er det ikke blitt.

– Nå må regjeringen ta tak i saken og få noe gjort snarest mulig, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA.