Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har etter en grundig gjennomgang av statens tilbud bestemt seg for å gå i forhandlinger med staten.

- Vi forventer at regjeringen viser betydelig forhandlingsvilje, noe som er helt avgjørende for å komme fram til en jordbruksavtale, sier jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Dette støttes av leder i Surnadal Bondelag, Sivert Mauset, som sier i Driva han er for forhandlinger.

- Kristelig Folkeparti og Venstre har sagt at de ønsker et tilbud på linje med i fjor, og Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker også et større løft enn det som er framlagt. Det er altså en mindretallsregjering som legger fram et tilbud som ikke har flertall i Stortinget. Og hvorfor det er slik, det vet vi ikke.