Kommunestyrene i Sunndal og Surnadal har gjort likelydende vedtak til konseptløsning for Todalsfjordprosjektet. Begge kommunene går for tunnel fra Ålvundfossen til Rakaneset og bru over fjorden til Svinvika. Kommunestyret i Surnadal var først ut med vedtaket som ble fattet i forrige uke.  Onsdag denne uka  fulgte kommunestyret i Sunndal opp med følgende enstemmige vedtak:

"Sunndal kommunestyre ber om at Møre og Romsdal fylkeskommune i den videre planleggingen legger alternativet med bruløsning mellom Rakaneset og Svinvika til grunn. Kommunestyret setter som en forutsetning at fylkestinget sin prioritering av Todalsfjordprosjektet står fast. Kommunestyret vil understreke at framdriften av planarbeidet er viktig, og er enig i at Todalsfjordprosjektet AS deltar med kompensasjonsmidler til planlegging.

Kommunestyret legger til grunn  at dersom det kommer fram nye tekniske løsninger, som er økonomisk gunstig, må dette vurderes. Dette gjelder også for landfeste av bru".

Vedtakene i de to kommunestyrene går nå til samferdselsutvalget og videre til fylkestinget. Deretter skal det utarbeides kommunedelplaner på begge sider av fjorden.

Fremskrittspartiets Stig Andreassen oppfordret i kommunestyret begge kommunene til snarest mulig starte arbeidet med reguleringsplaner og konsekvensutredning. Kommunestyret var enig i at dette er viktig for den videre behandlingen i samferdselsutvalg og fylkesting.

- Formidabelt arbeid

Styreleder for Todalsfjordprosjektet, Bergsvein Brøske, sier han er kjempeglad for de likelydende kommunestyrevedtakene.

- Neste milepæl er behandlingen i fylkestinget. Deretter er det viktig at kommunen setter seg ned sammen med fylket for å finne ut hvordan oppstarten av planarbeidet skal gjøres. I Surnadal står det rundt 7 millioner kroner i et fond som næringslivet fikk i kompensasjon for høg arbeidsgiveravgift. Dette er penger tenkt brukt på Todalsfjordprosjektet. Vi har spilt inn for begge kommunene at de bidrar med midler for slik å snarest mulig komme i gang med kommunedelplanarbeidet.

Brøske peker på at det er resultatet av et arbeid som har pågått i flere tiår man nå ser resultatet av.

- Det er et formidabelt arbeid som er lagt ned av mange. Jeg må få trekke fram Knut Reinset som har gjort en kjempejobb. Da vi kjempet for å få midler til Todalsvegen var blant andre nåværende ordfører i Oppdal, Ola Røtvei, viktig som fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i tranportkomiteen. Uten det langsiktige arbeidet som er lagt ned, hadde vi ikke vært der vi er i dag.

- Var det et feilspor å jobbe så hardt for Trollheimstunnelen?

- Nei, det var det ikke. Trollheimstunnelen var riktig der og da og var den krystallklare anbefalingen fra vegvesenet.  Den teknologiske utviklingen har åpnet for andre muligheter.

Styrelederen i Todalsfjordprosjektet er styrket i trua på at den ferjefrie forbindelsen mellom Surnadal og Sunndal kan være en realitet om få år.

- Min ledestjerne i dette arbeidet har vært å få prosjektet realisert. Nå handler det om å ha venner på Nordmøre og i næringslivet i regionen. Trykket må holdes oppe framover, sier Brøske.

- Glad for enighet

Sunndalsordfører Ståle Refstie sier seg også glad for at begge kommunene er enige om konseptvalg. Ordføren viser til at det i slutten av handlingsplanperioden kan mange millioner kroner i planleggingsmidler. Han viser til at også ferjeavløsningsmidlene som kan legges inn i prosjektet er svært positivt, og har tro på at Todalsfjordprosjektet kan stå klart i løpet av åtte til ni år.

- Det at vi har kommet så langt som vi har gjort skyldes en dugnad for prosjektet som har gått over mange år. Både Todsalsfjordprosjektet og kommunene har fulgt tilrådningene fra vegvesenet. Vi vet at teknologien og mulighetene har åpnet for andre løsninger enn det ble jobbet for for noen år siden. Det er mange som fortjener ros. Jeg takket sjøl Ola Hals under kommunestyremøtet for den ikke alltid like komfortable debatten han og brugruppa førte. Nå drar vi lasset sammen. Tidligere surnadalsordfører Mons Otnes, Bergsvein Brøske og andre i Todalsfjordprosjektet har gjort en kjempegod jobb. Ordfører Lilly Gunn Nyheim har stått på for prosjektet i samferdselsutvalget.