Som kjent har Sunndal kommune som målsetting å bli den sprekeste kommunen i Norge. Kommunen har tatt initiativ til en frisklivsbølge som skal skape engasjement, entusiasme, aktivitet og dermed bedre folkehelse i Sunndal – med bedre arbeidsmiljø og redusert sjukefravær som resultat. I første omgang er det kommuneansatte som har vært målgruppa, men også lokale bedrifter er invitert til å delta. Statnett, Statkraft og Sunndal Sparebank er allerede med, og Hydro Sunndal Metallverk har også delvis takket ja til invitasjonen. Dermed er det en stor del av arbeidstakerne i Sunndal som nå er omfattet av frisklivsbølgen. Og målet er at enda flere nå skal bli med.

TV 2 har som tidligere omtalt i Driva tent på det lokale folkehelseprosjektet i Sunndal, og gjennomførte før påske casting for å finne fram til flere personer de ønsker å følge tett i en programserie som skal gå på tv til seinhøsten og vinteren.

Nå er det klart hvem som skal følges i serien:

Mali Johansen - tilkallingsvakt som barne- og ungdomsarbeidet i kommunen, i barselperm

Beate Angell - helsearbeider i hjemmetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten

Jon Inge Rekdal - kranfører på Hydro

Laila Rønningen – jobber ved forskningsavdelingen på Hydro

– Det vi er ute etter, er åpne mennesker som tør å snakke om livet sitt, som er seg selv. Og det er også viktig at de har snakket med barn, ektefelle, mor, far, kolleger og så videre om dette, for vi kommer ganske tett på, sa programleder Hedda Kise til Driva nylig.

Rundt 200.000 seere fulgte forrige sesong av «Gjør livet lettere» – hvor kanalen fulgte ti Meny-ansatte på vegen mot bedre helse.