I et leserinnlegg til Driva skriver styret i næringsforumet at de stiller seg uforstående til prioriteringene som er gjort i forbindelse med tilleggsbevigninger til asfaltering i Møre og Romsdal.

Lilly Gunn Nyheim og Mons Otnes har sagt til Driva at det etter press fra næringslivet i Rindal og Surnadal ble prioritert å asfaltere Åsgard - Øye i Surnadal.

"Som et talerør for næringslivet i Rindal er det utbedringer, asfaltering av topplag og skifte av stikkrenner på fv 65 fra Surnadal til fylkesgrensen i Rindal vi har arbeidet for. Slik vi ser det blir dermed den viktigste delen av fylkesveg 65 taperen og ikke vinneren", skriver styret.

I leserinnlegget viser de videre til ferske tall fra vegvesenet, hvor det går fram av fylkesveg 65 er den nest største eksportvegen fra fylket, nesten dobbelt så stor som E39.

"Dette viser at tungtrafikken velger fv 65 foran E39, og da må utbedringene på denne vegen prioriteres raskt", skriver styret i næringsforumet.