Her får Ingrid (102) æresmedaljen: – Det er en stor ære