Øyeblikkelig hjelp sengepost ønskes etablert på Orkdal sjukehus. Dermed får legene et alternativ til å sende pasienter til sjukehus eller hjem.

SIO søker om penger til å utrdede en slik ø-post. Håpet er å kunne gå i gang med arbeidet i 2012 og være ferdig opreativ i 2016.

Utskrivningsklare pasienter kan få en regional mellomlanding etter sjukehusopphold for å lette trykket på hjemmekommunene. Dette vil bli utredet i SIO.

SIO etablerer seg på Orkdal sjukehus og Orkdal kommune vil bli vertskommune for helsesamarbeidet.

- SIO samarbeidet ser ut til å frigjøre midler til behandling lokalt. Rindal ser nordover når det gjelder helsetjenestesamarbeid, sier ordfører Ola T. Heggem (Sp) i Rindal.