Trøndelagsfylkene opplever opp mot 50-årsflom enkelte steder. 14 veger er- eller har vært stengt av elver som går over sine bredder og inn på vegene, av jordras over vegene eller at vannet har gravd ut og ødelagt vegbanen. Flere lokalsamfunn i Åfjord, i Stjørdal og i Osen er isolert av flommen.

Nye varsel fra NVE går på at flommen har kulminert og at vannstanden vil synke.

Også på Nordmøre har elvene enkelte steder flommet over og inn på ekrene, men uten den helt store dramatikken.

I Surna var vannstanden på sitt høyeste torsdag kveld, men er synkende utover fredag.

Ifølge yr.no vil det bli sparsomt med nedbør i dagene som kommer, men med vind, høye temperaturer og snøsmelting vil nok vannstanden fortsatt være høy framover.