Influensaforekomsten i disse fylkene er imidlertid lav, melder Folkehelseinstituttet.

Laboratoriebekreftet influensa har økt markant, og det har vært en kraftig økning i antall påviste influensa A og B-tilfeller siste ukene. Men det er fortsatt snakk om moderate tall. Folkehelsa forventer at det fortsetter å øke i jule- og nyttårsukene, men selve toppen nås nok ikke før i januar.