Frredag var det Troldmyr Møbelfabrikk som fikk besøk av leder Tor Steinar Lien og styremedlem Anders Torvik i Nesset Arbeiderparti. De mener det er mange bedrifter i kommunen som fortjener en slik påskjønnelse til jul.

– Vi ønsker at dette skal bli en tradisjon. Vi rekker ikke å besøke så mange bedrifter i år, men vi ønsker å fortsette med dette for slik å vise at vi setter pris på vi bedriftene. Troldmyr Møbelfabrikk er ikke så ofte framme i media, men er en svært solid bedrift med svært avansert produksjonsutstyr. For oss politikere er det fint å holde kontakten med bedriftene på dette viset, sier de to.

Fabrikkeier Johan Troldmyr er glad for å bli satt pris på.

- Vi har holdt det gående siden 1973 og leverer i hovedsak innredninger til båter. Nå har vi også startet med å produsere kjøkkeninnredninger, sier innehaveren.

Troldmyr Møbelfabrikk har fire ansatte.