På grunn av bytte av hovedtransformator i Trollheim kraftverk i Surnadal vil blir det driftsstans i seks uker i perioden 12. mai til 21. juni.

Hovedtransformatoren skulle vært byttet i fjor, men den ble påført transportskader underveis fra fabrikken i Østerrike, slik at dette arbeidet måtte utsettes, opplyser Statkraft region Midt-Norge i en pressemelding. Det framgår at Statkraft vil utnytte denne perioden til også å utføre diverse øvrige modifikasjonsarbeider og revisjonsarbeider i kraftverket.

Bytte av hovedtransformator i Trollheim kraftverk er et stort og omfattende arbeid, særlig med med tanke på transport av tunge kolli. Transformatoren har en transportvekt på 112 tonn, og kommer med båt til Surnadal, og fraktes videre til kraftverket med spesialtransport opp til Harrang. Hele prosjektet er kostnadregnet til ca. 20 millioner kroner.

Overholdelse av minstevannføringskravet (15 m3/s) skjer ved tapping av vann fra Follsjøen, via Folla. Normalt vil det i perioden være smelting i reguleringsområdet og dermed god vannføring, men det må også kunne forventes perioder med noe mer begrenset vannføring, kanskje ned mot 15 m3/s. Avhengig av snømengder i fjellet vil smelteperioden kunne bli noe kortere enn det som er normalt i vassdraget.