Som kjent gikk rådmann Liv F. Husby av som rådmann i Nesset kommune sommer. Anne Grete Klokset har fungert som rådmann siden. Stillingen ble utlyst, men kommunen var da ikke fornøyd med antall søkere og stillingen ble lyst ut på nytt i høst.

Nå er søknadsfristen ute og det er klart at seks personer har søkt på stillingen. Det er fem menn som har søkt og ingen av dem kommer fra vår region.

Assisterende rådmann Anne Grete Klokset fra Eidsvåg er den eneste kvinnen som har søkt på stillingen.

Her er søkerne, med alder, nåværende stilling og bosted:

Anne Grete Klokset (61) -ass.rådmann, Eidsvåg

Lars-Erik Moxness (63)- jurist/saksbehandler, Tydal

Olav Fure (52) - daglig leder, Volda

Øyvind Olsen (39)- personalsjef, Valle

Willy Sægrov (37), konstituert rådmann, Lesja

Arne-Erik Hammersland (42)- enhetsleder stab, Hamarøy