En rekke sentrale venstrepolitikere fra Møre og Romsdal var lørdag samlet på historisk grunn på Vorpeneset i Eidsvåg. Også partiets generalsekretær Trond Enger var til stede for å bidra til en slagplan som skal sikre entusiasme og representasjon på Stortinget etter høstens valg. Under valget i 2009 kom partiet under sperregrensen, og Leif Helge Kongshaug fra Averøy var blant dem som måtte forlate Stortinget.

I høst har fylkespartiet klare ambisjoner om å sikre seg en plass på Mørebenken igjen.

– Vi satser på å klare det for egen maskin. Med et sted mellom sju og åtte prosent oppslutning i Møre og Romsdal er vi på plass igjen. Venstre i Møre og Romsdal blir viktig for Venstre på landsbasis. Vi har et knallgodt program og jeg tror vi skal klare å være tilbake på Stortinget etter høstens valg, sier partiets toppkandidat, Pål Farstad.

Samferdsel blir viktig

Farstad sier samferdsel blir viktig for partiet. Han er klar på at både Nordøyvegen og den ferjefrie forbindelsen mellom Surnadal og Sunndal er viktig å få på plass. Farstad kommer ikke til å godta at verken bypakkene eller andre prosjekt forstyrrer den prioriteringen som fylkespolitikerne allerede har gjort.

_ Nå må trykket på vegutbygginger i og rundt Oslo avta. Det må satses på distriktene. Venstre er for et godt kollektivtilbud og går for bedre løsninger der.

– Hvilke andre saker skal få velgerne i Møre og Romsdal til å stemme på Venstre?

_ Oppdrett og fiskeri er viktig for Venstre. Vi ønsker også å ta reiselivssatsingen på alvor. Venstre er dessuten klar på at vi ønsker regjeringsskifte og ser for oss et regjeringssamarbeid med Høyre og KrF. Jeg ser det som uaktuelt at vi skal gå i regjering sammen med Frp. En stemme til Venstre er uansett en stemme til et parti som ønsker regjeringsskifte. Det blågrønne regjeringsalternativet er det mest populære alternativet blant folk flest.

– Hele fylket

Farstad sier han kommer til å bli en kandidat for hele fylket og ikke bedrive fogderipolitikk om han skulle bli innvalgt på Stortinget.

– Du vil måtte kjempe om mandatet i konkurranse med Senterpartiets Jenny Klinge og Tove-Lise Torve som innehar Arbeiderpartiets tredjemandat? Mener du Torve og Klinge er fogderipolitikere?

– For all del, Klinge har vært politiker for hele fylket. Det er helst de største partiene som har kandidater fra hvert fogderi dette kan være en utfordring.