Det er ikke nye stillinger det som nå er utlyst ved Thon Hotel Vårsøg, men heller enn å ha mange ekstrahjelper ansatt i mindre stillinger vil de heller ansatte folk i faste stillinger med høyere stillingsprosenter, ifølge hotelldirektør Monica Selvik.

– Vi øker ikke antall ansatte noe særlig, men vi ønsker oss mer kontinuitet i det vi gjør, gjennom fast personell som gis skikkelig innføring, opplæring og oppfølging i de ulike stillingene, forteller hun.

Sjøl om det også søkes etter oppvask og ryddehjelp, er det spesielt ulike stillinger ved Musters som skal besettes; Mustersansvarlig, Mustersvert/vertinne, servitør, barpersonell, med mer.

– Vi har mistet noen ansatte, for eksempel ekstrahjelper som har gått tilbake til skole, med mer. Disse vil vi nå erstatte, sier Selvik.

Rekord i juli

Det jobbes generelt hardt med å øke salget, men hotellsjefen kan i alle fall glede seg over at det har vært en god sommer for hotellet.

– Ja, det har vært en god sommer med gode tall og mye besøk, der turister fra inn- og utland har utgjort majoriteten. I juli måned i år doblet vi antall overnattinger sammenliknet med i fjor, så når en isolert ser på antall overnattinger er dette den beste juli måned hotellet noensinne har hatt, forteller hun.

Årsakene til dette er flere, blant annet reduserte priser, økt fokus på oppgradering og oppdatering av nettsider, og formidling av hva Surnadal og områdene rundt har å by på.

– Vi konkurrerer jo med både Trondheim, Kristiansund og Molde, så vi må jobbe hardt for å bli valgt framfor byene. I så måte har vi vært veldig påpasselige med at det i alle fall ikke skal være prisen som gjør at folk velger oss bort.

Selvik påpeker at det å få folk til å stoppe og ta en overnatting i Surnadal også når de er på veg til – eller fra byene er viktig.

– Med reduserte priser stopper folk lettere og tar en overnatting her. Så langt har dette hatt en positiv effekt, fastslår hun.

Høstblues og jam

Det har vært mye fokus på oppgradering av hotellets nettsider, der det blant annet er lagt ut en del bilder av det som området har å by på, samt noe av alt det man kan se på vegen hit.

– Vi må bare fortsette å jobbe knallhardt med alt det som er attraktivt i området og alt vi kan by på. For sjøl om sommeren har vært god, så er høsten utfordrende, jobben vår er selvfølgelig ikke ferdiggjort, det er mye igjen.

Innbookingen framover ser litt laber ut, ifølge hotellsjefen, så hun oppfordrer naturligvis folk til å bruke hotellet mer. Ellers jobbes det med å legge ut pakkeløsninger som kan bookes på nett, der ulike aktiviteter og tilbud bakes inn i pakkeprisen.

– Det er fortsatt tøffe tak, inntjeningen må opp, men vi er så absolutt på gang med noe bra her, fastslår hun. – Vi skifter forresten meny neste uke, så da prøver vi ut denne til ok priser for folket, legger hun til.

Hotellet inviterer til menysmaking i Horisonten Restaurant siste lørdagen i september. Og etter maten blir det Høstblues i Den Glade Laks i regi av SKUV, så her oppfordres folk til å sette av tid til en helaften.

Nå forberedes også en ny musikerdugnad med jam som skal arrangeres i oktober, et arrangement som vanligvis er populært.