I vinter kontrollerte Statens vegvesen 16 300 busspassasjerer for beltebruk. 3 600 passasjerer satt usikret. Statens vegvesen tror mørketallene er store.

- Uten belte er du til fare for deg selv og de du reiser sammen med om det skulle skje en ulykke. Gebyret i seg selv er ikke viktig for oss, men et viktig virkemiddel for å få flere til å ta trafikksikre valg, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Høy bevissthet, lav bruk

Kun én av to oppgir at de husker beltet i busser med belte. Samtidig er hele 87 prosent klar over at det er påbudt å bruke belte i buss når det er montert.

- Skadepotensialet i buss er enormt om det skulle skje en ulykke. I en kollisjon er det sterke krefter som blir satt i sving. Beltet holder passasjerene på plass i setet. Det kan redde liv, sier Lutnæs.

Åtte mennesker ble drept i bussulykker i tidsrommet 2014 til 2015. Flere av de omkomne kunne reddet livet om beltet var på.

Ikke belter i alle busser

Det finnes flere ulike busstyper, og ikke alle har krav til belte. Busstyper uten krav til belte og med ståplasser, er ment for lavere hastigheter og med hyppige av- og påstigninger. Regelverket er likt i hele Europa.

- At ikke alle busser har belte kan ikke hindre oss fra å fortelle hvor viktig det er å huske beltet når du har det tilgjengelig. De mest alvorlige bussulykkene vi har hatt i Norge har vært i busser der det har vært belter, men der de dessverre ikke var i bruk, sier Lutnæs.

I den nye filmen «Barnekontrolløren» har en liten jente fått kontrollørjobben. Hun formidler at om passasjerene ikke fester beltet, kan de utgjøre en fare for lillebroren hennes. Filmen vil bli vist på nett og i sosiale medier.

- Om alle fester beltet hver gang de har det tilgjengelig, er vi kommet et godt stykke på vei, sier Lutnæs.

Trenger påminnelser

Busspassasjerer i alle aldre som ikke bruker belte, oppgir at årsaken er gammel vane og at de glemmer det. Informasjon i bussen er avgjørende. Statens vegvesen utstyrer busser over hele landet med informasjonsmateriell. I tillegg har bussjåføren en viktig rolle.

- Vi hører stadig at påminnelser fra sjåføren får det til å si «klikk, klikk, klikk» bakover i seteradene. Ikke vær redd for å si ifra til sidemannen heller. Du ønsker ikke få sidemannen over deg om det skulle skje en ulykke. Samtidig kan din påminnelse spare sidemannen for 1.500 kroner i gebyr, sier Lutnæs.

NHO Transport, Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet er samarbeidspartnere til kampanjen.

Beltebruk i buss

• 48 prosent oppgir at de i svært stor grad bruker belte i buss der det er montert belte. (44 prosent i 2015)

• Til sammenlikning er det nær 100 prosent som oppgir at de bruker belte i personbil.

• De yngste og de som kjører buss ukentlig, bruker fortsatt i minst grad belte, men de har til gjengjeld hatt den mest positive utviklingen siden 2015

• 15-20 år: 44 prosent bruker belte i svært stor /ganske stor grad i 2016, mot 35 prosent i 2015

•21-29 år: 58 prosent bruker belte i svært stor /ganske stor grad i 2016, mot 48 prosent i 2015

•51 prosent av de som kjører buss ukentlig, bruker belte i svært stor /ganske stor grad i 2016, mot 44 prosent i 2015

• Busspassasjerer i alle aldre som ikke bruker belte, oppgir at årsaken er «gammel vane» (56 prosent) og at de glemmer det (46 prosent).

• 87 prosent svarer at det er påbudt å bruke belte i buss når det er montert (70 prosent i 2015)

• 3 av 10 vet at gebyret for å ikke feste belte når det er montert er 1 500 kroner (11 prosent i 2015)

• 7 av 10 (og 2 av 3 blant de ukentlige bussbrukerne) svarer at gebyret vil få de til å feste beltet

• 77 prosent av respondentene tar buss med monterte belter tre ganger i året eller oftere

(Opinion, april 2016)

Ulykkestall:

Drepte og skadde personer i rutegående busser, privat minibuss og annen buss /turvogn, 2009-2014:

2009: 1 drept, 5 hardt skadd, 97 lettere skadd

2010: 4 drept, 4 hardt skadd, 119 lettere skadd

2011: 4 drept, 14 hardt skadd, 81 lettere skadd

2012: 2 drept, 5 hardt skadd, 91 lettere skadd

2013: 5 drept, 11 hardt skadd, 86 lettere skadd

2014: 7 drept, 7 hardt skadd, 68 lettere skadd

2015: 1 drept (foreløpig tall. Antallet hardt /lettere skadd blir klart i mai /juni)

Det er heldigvis få som blir drept eller hardt skadd i bussulykker, men en gjennomgang Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) har gjort av beltebruk i bussulykker fra 2005 til 2013, har vist at de fleste som mistet livet eller ble hardt skadd, ikke hadde brukt belte.

Mangel på bilbelte er den faktoren som oftest er registrert som avgjørende årsak til omfanget av en bilulykke.