På forrige kommunestyremøte kom utbyggingen av Buhagen Vest opp som orienteringssak i kommunestyret i Surnadal. Rådmannen orienterte om at det kunne komme en sak om dispensasjon fra arealplanen for å kunne starte utbygging for salg av tomter i Buhagen Vest. Et flertall i kommunestyret gjorde et vedtak der de sa nei til en oppstart av Buhagen Vest nå. Flertallet ville ha en sak på hele området Buhagen Vest er en del av før de vil behandle en sak som vil bety omdisponering av dyrkamark til boligformål. Hele området går under betegnelsen Øye/Øygardslia. Mindretallet reagerte på dette vedtaket og mener det er ulovlig fattet blant annet fordi det innebærer en stans i arbeidet med regulering av Buhagen Vest som ikke er varsla overfor grunneier etter forvaltningslovens paragraf 19 og kommunelovens paragraf 32. Og det er nettopp dette rådmannen finner som ankepunkt mot flertallets vedtak. Rådmannen ber derfor kommunestyret om å kjenne vedtaket ulovlig å behandle saka på nytt. Et annet alternativ er å opprettholde vedtaket og da går saka til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

– Vi mener det ikke er gjort et ulovlig vedtak fordi det tidligere er gitt signal om at det ikke er ønsket å omdisponere jordbruksareal til boligformål slik helt uten videre, sier Nils Håvar Øyås (Sp) som er del av flertallet.

Kommunale tomter

Senterpartiet er av den oppfatning at det finnes nok private tomter i sentrum på Skei, med et antall av 20. Derfor anser partiet det ikke er nødvendig å bygge ut Buhagen Vest med salg av private tomter nå. Og også fordi Buhagen Vest er dyrkamark. Senterpartiet går derfor inn for å få en fortgang på å gjøre Høgberget klar til utbygging. Et område som allerede er regulert for utbygging og en del av Øye/Øygardslia.

– Området ligger rett ved idrettshallen og da får vi de kommunale tomtene vi trenger i sentrum, sier Øyås.

Tror på endring

Varaordfører Helge Røv (Ap) var en av de fire som klaget på vedtaket gjort i juni. Han sier det er vanskelig å ta stilling til utbygging av Buhagen Vest all den tid flertallet i kommunestyret sist blokkerte muligheten for å få en dispensasjonssak på utbygging av feltet. Varaordføreren både håper og tror rådmannen sin tilrådning vil få flertall denne gang.

– Slik saksutredningen er og tilrådningen foreligger tror jeg på flertall for rådmannens innstilling, sier Røv.

Grunneier Ola Ranes i Buhagen Vest håper også kommunestyret torsdag fatter et nytt vedtak, slik at det kan framlegges en dispensasjonssøknad til behandling for og imot utbygging av Buhagen Vest.