Hvis handletrenden hittil i år fortsetter ut året, vil detaljomsetningsbutikkene omsette for 44,4 milliarder kroner i desember. Fordelt per innbygger vil det si at vi handler for 9.477 kroner per person i julemåneden. Det er en vekst på 8,4 prosent sammenlignet med desember i fjor. Omsetningen av mat og drikke vil i desember være mellom 16,5 og 17 milliarder kroner. Dette omfatter salg i dagligvarebutikker og spesialforretninger. Vi handler mat og drikke for i gjennomsnitt 3.600 kroner per innbygger i Norge i desember måned. Omsetningen av vin og brennevin alene er på over 2 milliarder kroner. Dette er over dobbelt så mye som gjennomsnittet av de andre månedene i året. Butikker med salg av gull- og sølvvarer vil antakelig omsette for rundt 730 millioner kroner i julemåneden. Dette er tre og en halv gang så mye som gjennomsnitt for årets andre måneder. Butikker med salg av bøker, blader, spill med mer, øker omsetningen med over 130 prosent i desember sammenlignet med resten av året. Omsetningen for disse butikkene vil bli om lag 960 millioner kroner. I tillegg kommer handel på Internett. SSB antar at butikker med salg av klær alene vil omsette for over 4 milliarder kroner i desember. Det er over 60 prosent mer enn gjennomsnittet av de andre månedene i år. Skobutikkene øker ikke omsetningen like mye i desember måned som enkelte andre bransjer, men den vil trolig stige omsetningen med rundt 10 prosent i forhold til resten av året. Antakelig vil skobutikkene omsette for i underkant av 500 millioner kroner. Butikker med salg av radio, fjernsyn, dvd-spillere og tilbehør omsetter over dobbelt så mye i desember som resten av året. Omsetningen i desember i år vil antagelig være på 3,7 milliarder kroner. Mange vil også glede andre med en blomst til jul. Butikkhandel med blomster og planter øker omsetningen til nesten det dobbelt i forhold til de andre månedene i år. Omsetningen vil antakelig komme opp i nesten 1 milliard kroner i desember. Detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre – og internettsalg, omsetter mest i november. Omsetningen i november i fjor var på 994 millioner kroner, mens det i år ser ut til å bli 1,1 milliarder kroner. I månedene september og oktober er også omsetningen større enn desember for denne næringen. Omsetningen for detaljhandel utenom butikk vil antagelig bli på henholdsvis 994, 983 og 922 millioner kroner i september, oktober og desember i år. Dette kan tyde på at de som handler til jul via postordre og Internett gjør sine innkjøp tidligere på høsten. Og det er butikkene i Møre og Romsdal som øker handelen mest i desember sammenlignet med resten av året. Økningen er på 46,8 prosent. Likevel holder vi oss under snittet for hele landet: I vårt fylke er omsetningen per innbygger i desember på 9.229 kroner.