Det er grunn til å tro at resultatet er på bakgrunn av regnvær og avrenning av bakterier fra naturen/avføring fra husdyr og vilt. Prøvene ble tatt 16. august.

Det skriver Sunndal kommune.

Selv om været har vært bedre etter prøvene ble tatt, og det er grunn til å tro at badevannskvaliteten nå i helgen vil være bedre enn resultatene tilsier, vil kommunen likevel fraråde bading på de aktuelle badestrendene frem til nye prøver er tatt.

I etterkant av regnværet den siste tiden er det tatt badevannsprøver i Ålvundfjord onsdag 16. august. Det ble denne gangen av praktiske årsaker ikke tatt prøver på Opdøl eller Sunndalsøra. Det hadde kommet omtrent 20 millimeter regn natten før prøvetaking i tillegg til regnet som kom i forbindelse med ekstremværet «Hans» uken før.

Analyse av badevannet ved Bønnaleira og Fuglevågen 16. august viser at badevannskvaliteten har et for høyt innhold av bakterier. Det er fortsatt grunn til å tro at resultatet er på bakgrunn av regnvær og avrenning av bakterier fra naturen/avføring fra husdyr og vilt. Slike bakterier kan gi mage-tarminfeksjoner ved svelging, og infeksjoner i sår i huden.

Siden det etter at prøvene ble tatt har vært bedre vær er det grunn til å tro at badevannskvaliteten nå i helgen vil være bedre enn resultatene tilsier.

Kommunen vil likevel fraråde bading på de aktuelle badestrendene frem til nye prøver er tatt.

Det er spesielt viktig at personer med svekket immunforsvar unngår bading, samt å unngå å bade med åpne sår (eventuelt å dekke til sår slik at det ikke kommer i kontakt med vann). Velger du å bade bør du benytte badesko for å forhindre at du får sår på føttene som kan bli infisert, og unngå å bade i synlig forurenset vann.

Prøvene vil bli fulgt opp med ny prøvetaking i neste uke.