Kraftig fall i prisveksten – økonomer avlyser rentehopp