Travelt for entreprenører og brannvesen – tømmer tunnel og kjellere for vann. Se bildene

foto