– Vi ser økende grad av folk som trenger psykisk helsehjelp

foto