Her gikk det ras. Dette er plana for vegen nå

foto