Har forsket fram billigere gjødsel til grasproduksjon

foto