Rv70 må utbedres. Denne brua må rustes opp for storflom

foto