Omsetning bremses av rentenivået - men bedring fra før pandemien

foto