Fredag blir det avgjort. Sjå kva tilbod skulane og fylkeskommunen er usamde om

foto