Ønsker flytebru-utredning velkommen - så lenge det ikke forsinker prosjektet

foto